Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Arbetsmarknads- och Socialdepartementets frågor

Verksamheter inom arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt och arbetsmiljö. Liksom verksamheter inom hälso- och sjukvård, social omsorg och jämställdhet.

Exempel på genomförda uppdrag:

Ökad bemanning inom äldreomsorgen. En uppföljning av regeringens tillfälliga satsning. Delrapport.  Ett uppdrag från Socialdepartementet

En analys av satsningens utformning, styrning och arbetssätt. Satsningens utformning är ändamålsenlig och att de aktiviteter som kommunerna har genomfört stödjer satsningens mål om ökad kvalitet och trygghet för de äldre. Uppföljningen visar dock på vissa brister i satsningens genomförande som bland annat har försämrat kommunernas planeringsmöjligheter. (Publikation 2016:27)

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Ett uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

En övergripande bedömning av om det ekonomiska stödet för yrkesintroduktionsanställningar når sitt syfte. Statskontoret har bland annat utvärderat innehållet och kvaliteten i den utbildning och handledning som de yrkesintroduktionsanställda får. (Publikation 2016:12 och PM 2016:101)