Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

Statskontoret bjuder in till sex seminarier om förvaltningskultur per år där varje seminarium handlar om ett konkret tema. Vi bjuder in en eller två föredragshållare som inleder seminariet med en inspirerande föreläsning.

Seminarierna är ett forum för statsanställda att få ny kunskap, samtala och utbyta erfarenheter. Därför har vi alltid utrymme för samtal mellan seminariedeltagarna och seminarierna har alltid en tydlig målgrupp som varierar beroende på tema.

Kommande seminarier

Planering för hösten 2017 pågår och vi återkommer inom kort med datum. De teman som seminarierna kommer att handla om är:

Dilemman – ett verktyg för att göra arbetet med värderingar och kultur konkret och relevant

Seminariet handlar om erfarenheter och lärdomar av att arbeta med dilemman som verktyg i arbetet med en god förvaltningskultur.

Myndigheter och statsanställda på sociala medier – vad är bra, lämpligt, tillåtet?

Seminariet behandlar möjligheter och utmaningar som myndigheter och statsanställda har att hantera i tillgången till och användandet av sociala medier. Hur gör man och varför? Vad är lagligt och vad är lämpligt?

Rollen som statsanställd och professionsidentiteten – motsättningar och möjligheter

Seminariet tar upp erfarenheter och lärdomar av att leda verksamheter där de statsanställda också har starka professionsidentiteter. Vad ställer det för krav på chefer och medarbetare?

Genomförda seminarier