Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Medarbetare

Namn Telefon Enhet
Tom Andersson 08-454 46 63 Enheten för verksamhetsstöd
Erik Axelsson 08-454 46 05 Enhet 1
Eshat Aydin 08-454 47 50 Enhet 4
Love Berggrund 08-454 46 90 Enhet 3
Sara Berglund 08-454 46 49 Enhet 4
Alexander Bjerner 08-454 46 18 Enhet 1
Michael Borchers 08-454 46 35 Enhet 1
Jan Boström 08-454 47 80 Enhet 2
Staffan Brantingson 08-454 46 29 Enhet 3
Pia Brundin 08-454 46 88 Enhet 3
Jessica Bylund 08-454 46 09 Enhet 3
Eero Carroll 08-454 46 64 Enhet 3
Charlotte Despres 08-454 47 48 Enhet 3
Charlotta Edholm 08-454 47 68 Enhet 4
Jörgen Eklund 08-454 46 58 Enheten för verksamhetsstöd
Henrik Elmefur 08-454 46 21 Enhet 2
Anna Eriksson 08-454 46 10 Enhet 4
Kristina Eriksson 08-454 46 15 Enhet 4
Camilla Gjerde 08-454 47 21 Enhet 1
Annika Gustafsson 08-454 47 29 Enhet 2
Gunnar Gustafsson 08-454 46 65 Enhet 2
Inge Gustafsson 08-454 47 53 Enheten för verksamhetsstöd
Solveig Gut 08-454 46 06 Enhet 2
Andreas Hagström 08-454 46 08 Enhet 4
Andrea Hasselrot 08-454 47 38 Enhet 1
Katarina Hjälmheden 08-454 46 02 G
Carl Holmberg 08-454 46 80 Enhet 3
Rebecca Hort 08-454 47 75 Enhet 3
Madeleine Håkansson 08-454 46 73 Enhet 1
Hannes Jacobsson Enhet 4
Gabriella Jansson 08-454 47 66 Enhet 1
Katarina Johansson 08-454 46 32 Enhet 2
Susanne Johansson 08-454 47 79 Enhet 4
Emelie Juter 08-454 46 12 Enhet 2
Maria Karanta 08-454 47 05 Enhet 2
Åke Karlsson 08-454 46 41 Enheten för verksamhetsstöd
Petter Kockum 08-454 46 71 Enhet 1
Michael Kramers 08-454 46 27 Enhet 3
Johan Lantto 08-454 46 94 Enhet 4
Ulrika Lindstedt 08-454 47 63 Enhet 3
Tony Malmborg 08-454 46 01 G
Karin Melldahl 08-454 46 19 Enhet 1
Emeli Mårtensson 08-454 47 67 Enhet 4
Camilla Nelson 08-454 46 66 Enheten för verksamhetsstöd
Karl Nilsson 08-454 46 22 Enhet 4
Helena Norman 08-454 47 88 Enhet 4
Ola Norr 08-454 46 13 Enhet 4
Erik Nyberg 08-454 46 96 Enhet 4
Lina Nyberg 08-454 46 07 Enhet 3
Jenny Odeborn 08-454 46 55 Enhet 1
Anna Pauloff 08-454 46 16 Enhet 2
Arvid Perbo 08-454 46 76 Enhet 1
Stina Petersson 08-454 47 36 Enhet 2
Mikael Rosengård 08-454 46 40 Enheten för verksamhetsstöd
Malin Ruthström 08-454 46 26 Enheten för verksamhetsstöd
Marie Römpötti 08-454 46 98 Enhet 3
Tove Stenman 08-454 46 36 Enhet 1
Veronica Strid Sandberg 08-454 46 44 Enheten för verksamhetsstöd
Ulrika Strid 08-454 47 64 Enhet 2
Sebastian Stålfors 08-454 46 33 Enhet 4
Sara Sundgren 08-454 47 24 Enhet 1
Johan Sørensson 08-454 47 78 Enheten för verksamhetsstöd
Marie Uhrwing 08-454 46 24 Enhet 1
Linda Verendel 08-454 47 74 Enheten för verksamhetsstöd
Johan Wockelberg Hedlund 08-454 46 23 Enhet 2
Åsa von Sydow 08-454 46 20 Enhet 4
Sanna Åkesson 08-454 47 07 Enhet 2