Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
10 maj 2017

Uppföljning av moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheternas redovisning till Statskontoret: Enkät i månadsskiftet maj/juni

Statskontoret kommer att gå ut med en enkät till alla myndigheter i månadsskiftet maj/juni och fråga om planer och förutsättningar för de moderna beredskapsjobben. Svaren på enkäten blir myndigheternas redovisning till Statskontoret enligt regleringsbreven.