Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Upphandlingar

Här visas Statskontorets egna upphandlingar. Annonsering av samtliga upphandlingar sker i Opics annonsdatabas på tendsign.se.

Pågående upphandlingar

Internservice/Facility management

Sista dag för att lämna anbud är den 15 februari 2017. Eventuell frågor skickas till upphandling@statskontoret.se

Dokument:

Anbudsinbjudan

Bilaga 1 Lokalritning

Bilaga 2 Verksamhetsbeskrivning

Bilaga 3 Kommersiella villkor

Bilaga 4 Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor

Information om visning i lokalerna

Underbilaga till Bilaga 2 Verksamhetsbeskrivning, Nuvarande städschema 


Frågor och svar, 13 januari

Frågor och svar, 19 januari

Frågor och svar, 3 februari

Frågor och svar 7 februari