Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

En god förvaltningskultur i staten

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman. Vi bygger vidare på det arbete som Värdegrundsdelegationen, Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) och andra har gjort tidigare.

Statskontorets verksamhet utformas i dialog med och gärna tillsammans med andra myndigheter. Generaldirektören har även ett råd med åtta ledamöter som stöd för verksamheten.

Vi ser fram emot att samarbeta med alla myndigheter i de här viktiga frågorna, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Vad en god förvaltningskultur är och hur den kan främjas togs upp på ett seminarium den 26 januari.  Professor Hans-Gunnar Axberger, generaldirektör Ann-Marie Begler och professor Tomas Brytting talade. Se filmer från seminariet.


Värdegrundsdelegationens skrifter och annat material finns på deras webbplats.