Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

En god förvaltningskultur i staten

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman. Vi bygger vidare på det arbete som Värdegrundsdelegationen, Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) och andra har gjort tidigare. För att stödja oss har vi Rådet för en god förvaltningskultur.

Vi erbjuder seminarier med inspirerande föreläsningar

Statskontoret ordnar seminarier med inspirerande föreläsningar ungefär sex gånger per år. Seminarierna syftar till att sprida kunskap och inspiration till myndigheterna. Vi vill även att de ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte. Vi bjuder in både praktiker som forskare som föredragshållare. Våra föredragshållare filmas och filmerna ligger tillgängliga på vår webbplats. De kan användas som inspiration till samtal på myndigheterna.

Vi erbjuder kurser och utbildningar

Statskontoret samarbetar med andra myndigheter om kurser som helt eller delvis handlar om arbetet med en god förvaltningskultur och rollen som statsanställd. Vi erbjuder också egna kurser. Under våren 2017 erbjuder vi en kurs för chefer i att leda samtal om rollen som statsanställd vid två tillfällen, den 25 april och den 16 maj. 

Vi utvecklar stöd som du kan använda direkt

Statskontoret utvecklar löpande kunskap om hur myndigheterna kan arbeta med att skapa och upprätthålla en god förvaltningskultur. Materialet bygger vi vidare på det arbete som Värdegrundsdelegationen och Krus har gjort. Vi kommer också att göra material som olika myndigheter har utvecklat tillgängligt för andra. Här hittar du exempel på hur myndigheter kan arbeta för att få till stånd samtal om dilemman och svåra situationer och exempel på etiska koder.


Aktuellt

Kommande seminarier

Statskontoret erbjuder under våren två seminarier inom ramen för ”En god förvaltningskultur”.
- Onsdagen den 3 maj (13.00-14.30) Var går gränsen? Om vänskapskorruption och olämpliga relationer
- Onsdagen den 24 maj (8.15-9.15) När svart och vitt blir grått. Frukostseminarium om rekrytering i staten Se seminarier

Stödmaterial för samtal om förvaltningskultur

Vi har nu börjat lägga ut exempel på dilemman och svåra situationer som chefer på myndigheter kan använda som stöd för samtal på arbetsplatsen. Det finns exempel på allt från korruption och diskriminering till internt bemötande. Fler exempel på dilemman kommer att fyllas på efterhand. Se dilemman.

Maria Larsson skriver krönika om förvaltningskultur

Kan medborgarna lita på staten? Det är frågan Maria Larsson ställer efter att flera olika statliga myndigheter har uppmärksammats för att ha misskött sig. Maria är landshövding och var tidigare socialminister. Hon sitter även i Statskontorets råd för en god förvaltningskultur. Läs hennes krönika här.


Värdegrundsdelegationens skrifter och annat material finns på deras webbplats.