Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Filmer

Statskontoret bjuder in till seminarier om förvaltningskultur sex gånger om året. Våra föredragshållare filmas och filmerna ligger tillgängliga här. De kan användas som diskussionsunderlag på medarbetardagar, arbetsplatsträffar, enhetsmöten eller som introduktion för nyanställda.

Våra föredragshållare pratar om olika teman inom ämnet en god förvaltningskultur och svarar själva för innehållet i sina presentationer.

Våra filmer är ett av flera stöd vi erbjuder för att inspirera till reflektion och diskussion på myndigheterna. Vi tar fram förslag på hur du kan förbereda dig, diskussionsfrågor och övningar.

Var går gränsen? Om vänskapskorruption och olämpliga relationer

Korruption förekommer i olika former – även i Sverige. Hur kan myndigheter bygga en kultur som är motståndskraftig mot vänskapskorruption? Hur kan olämpliga, eller direkt skadliga, relationer undvikas?

Hur ska man jobba för att minska riskerna för vänskapskorruption?

Gissur Erlingsson, biträdande professor vid Linköpings universitet, berättar varför man som chef bör motverka vänskapskorruption. Gissur ger ett antal konkreta råd på hur man som chef kan jobba för att förebygga vänskapskorruption i offentlig sektor.

Ladda ner filmen


Att motverka korruption och olämpliga relationer i Kriminalvården

Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården, berättar om Kriminalvårdens arbete med att förebygga och hantera olämpliga vänskapsrelationer på en myndighet med fler än 10 000 anställda och ett ännu större antal klienter. Nils ger exempel på vilka risker och problem Kriminalvården måste hantera och lösa.

Ladda ner filmen


En god förvaltningskultur – vad är det och hur kan den främjas?

Vad är en god förvaltningskultur? Hur står det till med förvaltningskulturen i staten och hur behöver den utvecklas? Hur behöver ledarskapet utvecklas för att stödja en god förvaltningskultur?

Rättsliga och etiska perspektiv på förvaltningskultur

Hans-Gunnar Axberger har varit professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och justitieombudsman. Här pratar han om
  • rättsliga och etiska perspektiv på en god förvaltningskultur och det kloka i att bygga en värdegrund på våra författningar
  • sin bild av tillståndet i staten, främst utifrån sin tid som JO
  • ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur och att det handlar om att tolka och förmedla den egna synen på uppdraget till medarbetarna.

Tips och råd på hur du kan använda den här filmen


Styr med värderingar och förändra en organisationskultur nerifrån och upp

Tomas Brytting är professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola. Här berättar han om:
  • varför vi bör ägna oss åt att styra med värderingar och vilka krav ställer det på ledaren
  • sambandet mellan värderingar och kultur
  • hur man kan förstärka och förändra en organisationskultur, och framförallt hur bör man inte arbeta.

Tips och råd på hur du kan använda den här filmen


Försäkringskassans praktiska arbete med värdegrund

Ann-Marie Begler är generaldirektör på Försäkringskassan. Här berättar hon om:
  • att värdegrunden är ett bestående värde att grunda sitt ledarskap i
  • att det inte alltid är lätt att göra rätt som medarbetare, framförallt när myndigheten är hårt kritiserad
  • internrevisionens granskning av Försäkringskassans värdegrundsarbete och vad som har hänt efter den.

Tips och råd på hur du kan använda den här filmen