Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Filmer

Statskontoret bjuder in till seminarier om förvaltningskultur sex gånger om året. Våra föredragshållare filmas och filmerna ligger tillgängliga här. De kan användas som diskussionsunderlag på medarbetardagar, arbetsplatsträffar, enhetsmöten eller som introduktion för nyanställda.

En god förvaltningskultur – vad är det och hur kan den främjas?

På Statskontorets första seminarium den 26 januari 2017 om en god förvaltningskultur diskuteras hur det står till med förvaltningskulturen i staten och hur den behöver utvecklas. Hur behöver ledarskapet i staten utvecklas för att stödja en god förvaltningskultur?

Talarna – Hans-Gunnar Axberger, Tomas Brytting och Ann-Marie Begler – resonerade kring förvaltningskultur och ledarskap utifrån olika perspektiv; juridik, etik och praktik.


Rättsliga och etiska perspektiv på förvaltningskultur

Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, och som tidigare arbetat som justitieombudsman pratar om vad en god förvaltningskultur är och målar sin bild av tillståndet i staten.


Hur ändrar man den gemensamma kulturen i en organisation?

Hur kan medarbetare och chefer översätta värdegrunden till något konkret? Tomas Brytting, professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola, menar att det som styr handlandet i en organisation är den gemensamma kulturen. Han illustrerar två olika sätt att jobba med förvaltningskultur i organisationer.


Att arbeta med förvaltningskultur i en stor myndighet

Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan, berättar om sina erfarenheter och hur de konkret arbetar med värdegrundsfrågor på Försäkringskassan. Hur integreras rollen som statstjänsteman i det löpande arbetet?