Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kurser

Hur kan du som chef leda samtal om rollen som statsanställd?

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Statskontoret erbjuder en kostnadsfri kurs där du som chef med personalansvar får utveckla din förmåga att leda samtal om rollen som statsanställd.

Hur kan du som chef utveckla en god förvaltningskultur?

Som chef har du ansvar för att medarbetarna vet vad det innebär att vara anställd i staten och för att det finns en god förvaltningskultur på din arbetsplats. Olika värden och lagar står ofta mot varandra och ställer krav på att alla anställda använder ett gott omdöme. Kursen ger dig verktyg för att leda samtal som stödjer dina medarbetare och en god förvaltningskultur. Verktygen kan du prova och använda direkt när du kommer tillbaka till jobbet. Vi kommer bland annat ta upp:

  • Vilka förmågor behöver chefer respektive medarbetare utveckla?
  • Vilka konkreta verktyg kan du använda och vad kan du vinna på att använda dem?
  • Vilka är hindren och utmaningarna?

På kursen får du även möjlighet att utbyta erfarenheter med chefskollegor från andra myndigheter.

Ingela Thorsson är kursledare. Hon är en erfaren pedagog med lång erfarenhet av att jobba med värdegrund och förvaltningskultur från Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) och Värdegrundsdelegationen.

Under våren 2017 hålls kursen vid två tillfällen, båda kurserna är fullbokade.

25 april, kl. 13–16.30 (Kursen är fullbokad)

16 maj, kl. 13–16.30 (Kursen är fullbokad)

Plats: Hitechbuilding Sveavägen 9, plan 2 (Hötorget)

Under hösten 2017 hålls kursen den 13 september och 17 oktober i Stockholm. Gör intresseanmälan till höstens kurser.

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som är chef i kärnverksamheten med personalansvar. Tanken är att du ska få verktyg att diskutera dessa frågor med medarbetarna på din egen avdelning eller enhet, inte primärt för att kunna föra vidare information i myndigheten i stort.

Om du har frågor om kursen är du varmt välkommen att kontakta oss på e-post.