Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Rådet för en god förvaltningskultur

Statskontorets generaldirektör har ett råd med åtta ledamöter som stöd för verksamheten.

Ledamöter:

  • Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
  • Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, Uppsala universitet
  • Ann-Marie Begler, generaldirektör, Försäkringskassan
  • Marita Hilliges, rektor, Högskolan i Dalarna
  • Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, Södertörns högskola
  • Maria Larsson, landshövding, Länsstyrelsen i Örebro län
  • Ann-Christin Nykvist, särskild utredare
  • Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF