Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

Statskontoret bjuder in till sex seminarier om förvaltningskultur per år där varje seminarium handlar om ett konkret tema som korruption eller hur man konkret kan jobba med förvaltningskultur på myndigheter. Vi bjuder in en eller två föredragshållare som inleder seminariet med en inspirerande föreläsning.

Seminarierna är ett forum för statsanställda att få ny kunskap, samtala och utbyta erfarenheter. Därför har vi alltid utrymme för samtal mellan seminariedeltagarna och seminarierna har alltid en tydlig målgrupp som varierar beroende på tema.

Våra föredragshållare filmas och filmerna ligger tillgängliga på vår webbplats. De kan användas som inspiration till samtal på myndigheterna och vi har förslag på diskussionsfrågor för att inspirera till samtal och erfarenhetsutbyte.

Vi vill gärna bjuda in till seminarier även utanför Stockholm. Om du är intresserad av att arrangera något seminarium tillsammans med oss eller har tips och idéer på seminarier och föredragshållare, vänligen kontakta oss på forvaltningskultur@statskontoret.se

Kommande seminarier

Var går gränsen? Om vänskapskorruption och olämpliga relationer

Korruption förekommer i olika former – även i Sverige. Hur kan myndigheter bygga en kultur som är motståndskraftig mot vänskapskorruption? Hur kan olämpliga, eller direkt skadliga, relationer undvikas? Inbjudna för att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av hur vi kan förebygga vänskapskorruption och olämpliga relationer i staten är:

  • Gissur Erlingsson, biträdande professor vid Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier. Ett av Gissurs fokusområden är offentlig korruption och andra former av maktmissbruk.
  • Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården. Nils Öberg berättar om Kriminalvårdens arbete för att motverka korruption och olämpliga relationer.

Målgrupp
Inbjudan vänder sig till dig som är myndighetschef eller är chef i myndigheten.

Tid och plats
Onsdagen den 3 maj 2017 kl. 13.00–14.30. Kaffe serveras från kl. 12.30.
Statskontoret – Fleminggatan 20, Stockholm

Anmälan
Anmälan via denna länk. Vi behöver din anmälan senast den 28 april. Har du frågor kontakta Katarina Hjälmheden, katarina.hjalmheden@statskontoret.se.


När svart och vitt blir grått. Frukostseminarium om rekrytering i staten

Myndigheter ska rekrytera medarbetare utifrån förtjänst och skicklighet i en öppen process. Huvudprinciperna är tydliga men det finns utrymme för tolkning och det händer att myndigheter frångår eller tänjer på regelverket. När hamnar myndigheter i gråzonen mellan det tillåtna och otillåtna och varför?

Statskontoret bjuder in till ett seminarium den 24 maj för att utbyta erfarenheter om var gränserna går och hur man som chef kan hantera utmaningarna vid rekrytering.

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket berättar om utmaningar i samband med rekrytering och anställningsbeslut.

Målgrupp
Inbjudan vänder sig till dig som är myndighetschef eller är chef i myndigheten.

Tid och plats
Onsdagen den 24 maj kl. 08.15–09.15. Kaffe och smörgås serveras från kl. 07.45.
Statskontoret – Fleminggatan 20, Stockholm

Anmälan
Det är begränsat antal platser. Anmäl dig här. Vi behöver din anmälan senast den 17 maj. Har du frågor kontakta Katarina Hjälmheden, katarina.hjalmheden@statskontoret.se.


Tidigare seminarier

En god förvaltningskultur – vad är det och hur kan den främjas?

Den 26 januari 2017 hölls ett seminarium om en god förvaltningskultur. Vad är en god förvaltningskultur? Hur står det till med förvaltningskulturen i staten och hur behöver den utvecklas? Hur behöver ledarskapet utvecklas för att stödja en god förvaltningskultur?

Talarna som delar med sig av sina tankar om en god förvaltningskultur i staten är:

  • Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet
  • Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan
  • Tomas Brytting, professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola.

Se filmer från seminariet.