Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: En god förvaltningskultur – vad är det och hur kan den främjas?

På Statskontorets första seminarium den 26 januari 2017 om en god förvaltningskultur diskuteras hur det står till med förvaltningskulturen i staten och hur den behöver utvecklas. Hur behöver ledarskapet i staten utvecklas för att stödja en god förvaltningskultur?

Talarna – Hans-Gunnar Axberger, Tomas Brytting och Ann-Marie Begler – resonerade kring förvaltningskultur och ledarskap utifrån olika perspektiv; juridik, etik och praktik.

Ingvar Mattson, Statskontorets generaldirektör, var seminariets moderator.


Rättsliga och etiska perspektiv på förvaltningskultur

Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, och som tidigare arbetat som justitieombudsman pratar om vad en god förvaltningskultur är och målar sin bild av tillståndet i staten.


Hur ändrar man den gemensamma kulturen i en organisation?

Hur kan medarbetare och chefer översätta värdegrunden till något konkret? Tomas Brytting, professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola, menar att det som styr handlandet i en organisation är den gemensamma kulturen. Han illustrerar två olika sätt att jobba med förvaltningskultur i organisationer.


Att arbeta med förvaltningskultur i en stor myndighet

Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan, berättar om sina erfarenheter och hur de konkret arbetar med värdegrundsfrågor på Försäkringskassan. Hur integreras rollen som statstjänsteman i det löpande arbetet?


Paneldebatt

Seminariet avslutades med en gemensam diskussion om utmaningar i myndigheternas fortsatta arbete med en god förvaltningskultur.