Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Den offentliga sektorns utveckling 2017

Statskontoret ska göra sin årliga sammanställning av den offentliga sektorns omfattning och organisation i Sverige med särskilt fokus på utvecklingen av offentliga finanser, medborgarnas uppfattningar om offentlig sektor samt staten som arbetsgivare.