Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Internationellt arbete

Statskontoret fungerar som stöd till Regeringskansliet genom att medverka i EUPAN – EU:s nätverk för förvaltningsfrågor. 
Läs mer om EUPAN-arbetet på vår engelska sida.

Statskontoret biträder Finansdepartementet i arbetet med att följa OECD:s projekt Government at a Glance. Läs mer om Statskontorets arbete inom området.