Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarieverksamhet

Förvaltningspolitisk dag

Den förvaltningspolitiska dagen är ett årligt evenemang som startade 2011. Det vänder sig till ledare i staten, Riksdagen, regeringen och den förvaltningspolitiska forskningen.

År 2018 kommer temat på den förvaltningspolitiska dagen vara Förtroende för staten – ett Sverige i förändring. 
Datum: 26 april 2018, kl. 13.00-16.30 med efterföljande mingel.
Plats: Konserthuset, Stockholm.

Mer information kommer. 


Förvaltningspolitiska seminarier

Statskontorets förvaltningspolitiska seminarieserie är ett forum för diskussion mellan forskare och tjänstemän som arbetar med styrnings- och organisationsfrågor i offentlig sektor.

9 november 2017

Vilken betydelse har myndighetschefer för förvaltningskulturen i staten?

Myndighetsledningen kan ha stor betydelse för de värderingar och normer som präglar en organisation. Samtidigt begränsas ledarskapet av faktorer som myndighetens uppdrag, storlek, personalsammansättning och organisationskultur. På seminariet diskuteras vilka möjligheter myndighetschefer i staten har att främja de värden som ska prägla statsanställda.

Seminariet inleds med en presentation av Statskontorets rapport Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten.Därefter kommer två inbjudna myndighetschefer att berätta om sina erfarenheter av arbetet med att främja och värna en god förvaltningskultur. De som deltar är

  • Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket
  • Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens geotekniska institut (SGI)

Vi avslutar med en gemensam diskussion.

Tid: 2017-11-09 kl. 09:00 - 10:30

Plats: Torsgatan 11, våning 4


Anmälan sker senast den 31 oktober.

Kontaktperson: Tove Stenman 


Förvaltningspolitiska frukostseminarier för myndighetschefer

Vi har de senaste åren anordnat ett antal förvaltningspolitiska frukostseminarier för myndighetschefer. Seminarierna har behandlat ämnen som myndigheters lokalisering, styrning mot ökat förtroende samt myndigheternas arbete med korruptionsrisker. Det senaste seminariet tog upp ämnet Förvaltningspolitiska utvecklingsbehov.