Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarieverksamhet

Förvaltningspolitisk dag

Den förvaltningspolitiska dagen är ett årligt evenemang som startade 2011. Det vänder sig till ledare i staten, Riksdagen, regeringen och den förvaltningspolitiska forskningen.

2017 års förvaltningspolitiska dag har temat Tillitsbaserad styrning – hur gör man? och äger rum den 26 april på Kulturhuset, hörsalen plan 3 i Stockholm. 


Förvaltningspolitiska seminarier

Statskontorets förvaltningspolitiska seminarieserie är ett forum för diskussion mellan forskare och tjänstemän som arbetar med styrnings- och organisationsfrågor i offentlig sektor. 

En statsförvaltning som fungerar bättre och kostar mindre?

Professor emeritus Christopher Hood vid Oxforduniversitetet är en av Storbritanniens främsta förvaltningspolitiska forskare. Han har bland annat varit forskningsledare på det brittiska ekonomiska- och sociala forskningsrådet (ESRC) och publicerat flera böcker om styrning och organisering. Christopher Hood myntade även begreppet new public management (NPM) för snart 30 år sedan.

Den 26 april bjuder Statskontoret in Christopher Hood till ett seminarium för att tre decennier senare svara på frågan: har New Public Management infriat målen om bättre resultat till en lägre kostnad?

Hoods föredrag kommer att utgå från boken A Government that Worked Better and Cost Less, där han har utvärderat effekterna av de senaste decenniernas reformer och förändringar i statsförvaltningen.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Inbjudna
Forskare och tjänstemän som arbetar med styrnings- och organisationsfrågor i offentlig sektor. Antal platser är begränsat.

Tid och plats
Onsdagen den 26 april kl. 9.00–10.00, kaffe från 8.30.
Statskontoret, Fleminggatan 20, Stockholm

Anmälan
Anmälan senast den 20 april. 


Förvaltningspolitiska frukostseminarier för myndighetschefer

Vi har de senaste åren anordnat ett antal förvaltningspolitiska frukostseminarier för myndighetschefer. Seminarierna har behandlat ämnen som myndigheters lokalisering, styrning mot ökat förtroende samt myndigheternas arbete med korruptionsrisker. Det senaste seminariet tog upp ämnet samverkan mellan myndigheter.