Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarieverksamhet

Förvaltningspolitisk dag

Den förvaltningspolitiska dagen är ett årligt evenemang som startade 2011. Det vänder sig till ledare i staten, Riksdagen, regeringen och den förvaltningspolitiska forskningen.

2017 års förvaltningspolitiska dag hade temat Tillitsbaserad styrning – hur gör man? 


Förvaltningspolitiska seminarier

Statskontorets förvaltningspolitiska seminarieserie är ett forum för diskussion mellan forskare och tjänstemän som arbetar med styrnings- och organisationsfrågor i offentlig sektor.


Förvaltningspolitiska frukostseminarier för myndighetschefer

Vi har de senaste åren anordnat ett antal förvaltningspolitiska frukostseminarier för myndighetschefer. Seminarierna har behandlat ämnen som myndigheters lokalisering, styrning mot ökat förtroende samt myndigheternas arbete med korruptionsrisker. Det senaste seminariet tog upp ämnet samverkan mellan myndigheter.

21 juni 8:30-9:30

Förvaltningspolitiska utvecklingsbehov – ett underlag för fortsatt arbete och diskussion

I mitten av juni lämnade Statskontorets en plan till regeringen om vilka utvecklingsbehov vi ser och hur vi kan stötta regeringen i utvecklingen av förvaltningspolitiken.

Statskontoret har ett uppdrag att utifrån olika tidshorisonter identifiera strategiska förvaltningspolitiska utvecklingsbehov. Utöver detta ska vi också redovisa inriktning och prioriteringar för de underlag om förvaltningspolitikens utveckling som vi själva bistår regeringen med.

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket, reflekterar över rapporten och frågorna utifrån sin horisont som en inledning till en gemensam diskussion.