Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarieverksamhet

Förvaltningspolitisk dag

Den förvaltningspolitiska dagen är ett årligt evenemang som startade 2011. Det vänder sig till ledare i staten, Riksdagen, regeringen och den förvaltningspolitiska forskningen.

2017 års förvaltningspolitiska dag har temat Tillitsbaserad styrning – hur gör man? och äger rum den 26 april på Kulturhuset, hörsalen plan 3 i Stockholm. .

2016 års tema var 20 år i EU – hur har det påverkat den svenska statsförvaltningen?


Förvaltningspolitiska seminarier

Statskontorets förvaltningspolitiska seminarieserie är ett forum för diskussion mellan forskare och tjänstemän som arbetar med styrnings- och organisationsfrågor i offentlig sektor. 


Förvaltningspolitiska frukostseminarier för myndighetschefer

Vi har de senaste åren anordnat ett antal förvaltningspolitiska frukostseminarier för myndighetschefer. Seminarierna har behandlat ämnen som myndigheters lokalisering, styrning mot ökat förtroende samt myndigheternas arbete med korruptionsrisker. Det senaste seminariet tog upp ämnet regeringens styrning.

7 mars 15:30-17:00 (OBS tiden)

Frivillig samverkan mellan myndigheter

Många myndigheter samverkar inom ramen för sin verksamhet. Mycket av den samverkan som myndigheter bedriver är frivillig och inom ramen för de krav som ställs i myndighetsförordningen. I en antologi, som publiceras i samband med detta seminarium, vill Statskontoret belysa varför, hur och till vilken nytta som myndigheter deltar i frivillig samverkan. Antologin innehåller generaldirektörers reflektioner kring 10 olika exempel på  samverkan.

Genom antologin vill Statskontoret ge underlag för vidare diskussion och inspiration kring frågan om att samverka. 

Vid seminariet presenterar Ann-Christin Nykvist, redaktör för skriften och Susanne Johansson, utredare från Statskontoret kort antologin. Efter det kommenterar och redovisar några av författarna sina reflektioner kring frivillig samverkan mellan myndigheter.  

Vi avslutar seminariet med en gemensam diskussion. 

Seminariet startar kl. 15:30 och beräknas pågå högst en och en halv timme. Kaffe/The serveras från klockan 15:00. 

Anmälan  senast den 2 mars.