Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag 2017. Tillitsbaserad styrning – hur gör man?

Årets förvaltningspolitiska dag äger rum den 26 april på Kulturhuset i Stockholm.

Inbjudna till dagen är myndighetschefer samt myndigheters ledningsgrupper, chefer i Regeringskansliet, ordföranden i myndigheternas styrelser, kanslichefer i riksdagens utskott samt forskare inom det förvaltningspolitiska området.

Årets tema är Tillitsbaserad styrning – hur gör man?

Den förvaltningspolitiska dagen är ett tillfälle för dig som har en ledande position i staten eller i den förvaltningspolitiska forskningen att träffa kolleger och att lära och diskutera frågor kringstyrning, ledning och utveckling av offentlig förvaltning.

I år ställer vi frågan: kan tillit ligga till grund för en utvecklad statlig styrning? Vad ställer det i så fall för krav på Regeringskansliet, myndighetsledningar och medarbetare?

Regeringens tillitsreform syftar till att utveckla och effektivisera förvaltningen med tillit som grund. Statskontoret har under 2016 i flera rapporter lämnat förslag på hur styrningen kan utvecklas och bli mer sammanhållen och effektiv. Under den förvaltningspolitiska dagen 2017 fördjupar vi oss i frågorna om, hur och när ökad tillit kan bidra till en mer effektiv statlig styrning.


Program

13.00 Inledning

13.10 Mot en tillitsbaserad styrning

Civilminister Ardalan Shekarabi talar om regeringens tillitsreform och arbetet med att utveckla den statliga styrningen.


13.40 A Government that Worked Better and Cost Less?

Professor Christopher Hood myntade begreppet new public management. Tre decennier senare utvärderar han om de nya styrfilosofierna har infriat målen om bättre resultat till en lägre kostnad.
Ulrica Schenström, tidigare statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt, och Jan Larsson tidigare statssekreterare hos statsminister Göran Persson reflekterar och kommenterar utifrån sina erfarenheter av att ha styrt den svenska förvaltningen.

14.45 Paus med kaffe

15.15 Paneldiskussion: Att styra en myndighet

Vad innebär en tillitsbaserad styrning i relationen mellan Regeringskansliet och myndighetsledningar? Tre paneldeltagare diskuterar hur tilliten ser ut i dag, hur styrningen skulle kunna utvecklas och vilka krav det ställer på både Regeringskansliet och myndigheterna.
Med Erik Nilsson, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde och Chris Heister, landshövding i Stockholms län.

16.00 Paneldiskussion: Tillit på jobbet

Hur gör man för att skapa tillit på arbetsplatsen? Vilka krav ställer det på chefer och medarbetare? Tre paneldeltagare tar sig an frågor om ledarskap, autonomi och kontroll i statsförvaltningen.
Med Christina Forsberg, generaldirektör på CSN, Britta Lejon, ordförande för ST och Johan Quist, forskare vid Karlstads universitet.

16.35 Vägen framåt

Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman och statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren reflekterar över utmaningar och möjligheter i det fortsatta arbetet med en tillitsbaserad styrning.

Avslutning

17.00 – 19.00 Mingel och nätverkande


Plats och tid

26 april i Kulturhuset, Stockholm, Registreringen med kaffe börjar kl. 12.30.