Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Statligt ledarskap och god förvaltningskultur

Den 1 januari 2017 fick Statskontoret en instruktionsenlig uppgift att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. En central del i arbetet handlar om att stötta de statliga ledarna och deras förmåga att främja en god förvaltningskultur.

Statskontoret ska nu i en publikation i serien Om offentlig sektor tydligare belysa hur det statliga ledarskapet kan bidra till att stärka de professionella värderingar som ska vara rådande i staten.