Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av genomförandet av Migrationsverkets nya organisation

Migrationsverket genomförde en större omorganisation den 1 januari 2015. Den nya organisationen innebar två stora förändringar: dels en regionindelning med central styrning, dels en processorienterad helhetssyn.

Statskontoret ska analysera genomförandet av denna omorganisation. I uppdraget ingår att kartlägga och bedöma om ansvarsfördelningen, den interna styrningen av verksamheten och stödet till verksamheten motsvarar syftet med den nya organisationen.