Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av Statens fastighetsverks arbete med en god förvaltningskultur

Statskontoret har i uppdrag att analysera Statens fastighetsverks (SFV) arbete för att skapa en god förvaltningskultur i myndigheten. I uppdraget ingår att kartlägga förekommande brister och lämna rekommendationer för hur SFV ska komma tillrätta med dessa.