Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Statskontoret ska genomföra en myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i enlighet med den modell som Statskontoret tidigare redovisat till regeringen.