Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsanalyser

En myndighetsanalys är en bred genomlysning av en myndighets förutsättningar, verksamhet, resultat och utmaningar. Analysen kan fungera som underlag i regeringens myndighetsdialog och vid regeringens bedömning av hur myndigheten arbetar och samverkar för att säkerställa en rättssäker, effektiv och medborgar- och företagsorienterad förvaltning.

Myndighetsanalyserna görs utifrån en modell som Statskontoret tagit fram på uppdrag av regeringen.

Vi analyserar också stiftelser och utgår även i dessa utredningar från modellen. Exempel på dessa är Svenska Filminstitutet och Nordiska museet. Vi har också analyserat delar av en myndighets verksamhet enligt modellen, som i utredningen om styrningen av Polisens IT-verksamhet.


Kommande myndighetsanalyser

Statens skolinspektion (24 februari 2017)

Konstnärsnämnden (1 mars 2017)

Riksarkivet (15 mars 2017)

Forum för levande historia (2 juni 2017)

Tidigare myndighetsanalyser