Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Översyn av processen för anställningar hos Samhall

Statskontoret ska kartlägga och analysera Arbetsförmedlingens process och styrning av anvisningar till skyddat arbete hos Samhall.

I uppdraget ingår också bland annat att kartlägga och analysera hur sammansättningen av de personer som anställs vid Samhall har ändrats över tid samt hur Samhalls insatser och verksamhet påverkar vilka som kan anvisas till skyddat arbete