Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsanalys av Forum för levande historia

Statskontoret ska genomföra en myndighetsanalys av Forum för levande historia i enlighet med den modell som Statskontoret tidigare redovisat till regeringen.