Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utredning om kommunala livsmedelskontroller

Statskontoret ska utreda hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner som utför kontroll i otillräcklig omfattning eller inte utför kontroll på ett riskbaserat sätt.

I uppdraget ingår bland annat att se över om statliga styrningen behöver förändras och vilka alternativa organisatoriska lösningar som står till buds, inklusive att ansvaret för att utföra kontrollen flyttas till en annan kontrollmyndighet.