Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utredning om möjligheterna att öka uthyrningen av privatbostäder

Statskontoret ska analysera hur privatbostadsuthyrningen fungerar. I uppdraget ingår också att lämna förslag på möjliga åtgärder i syfte att effektivisera utnyttjandet av det befintliga beståndet av bostäder.